Випуск № 28 том 5, 2020 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Sevil Shivakhan gizi BAHRAMOVA
Protecting and maintaining of religious values system in Azerbaijan and the work done in this direction

Zulfiya ISMAYILOVA
The educated generation who has a great role in the training of teachers in Nakhchivan

Назим Рахбар оглу МАМЕДОВ
История Агдамского района Азербайджанской Республики

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Михайло АЛЕКСАНДРОВ
Визначення характерних ознак френча як предмета одягу

Ліля АМЕТОВА
Світоглядні засади творчості Євгенії Гапчинської за матеріалами сервісів Youtube та Pinterest

Ірина БЕРМЕС
Диригентська діяльність Станіслава Людкевича

Ольга БОРИН
Дитячі вокальні талант-шоу як одна із форм реалізації творчого потенціалу підростаючого покоління (на прикладі першого сезону телепроєкту «Голос. Діти»)

Ірина БОСАК
Інсценізації за творами М. Матіос на сцені Iвано-Франківського театру: синтез драми та музики

Оксана ГОРОЖАНКІНА
Кобзарське та бандурне мистецтво як предмет наукового дослідження: історичні та сучасні аспекти

Яна ГУЛЕЙ
Негативні наслідки неправильних технік вокального мистецтва (зрив голосу, формування шкідливих звичок, падіння інтересу до мистецтва співу)

Ірина ДУБРОВІНА, Антон КАРМАЗІН
Особливості художнього оформлення нотних видань 20-х років XX століття (на прикладі ілюстрацій Г. Берковича)

Юрій ДУТЧАК, Олег КВАСНИЦЯ
Креативно-діяльнісний компонент професійної компетентності майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури, яка формується в закладах вищої освіти

Ігор ЄВЕНКО
Використання одинарних нот FLY-системи в аранжуванні творів для електробаяна-акордеона

Станіслав ЖОВНІР
Творчість Хуліо Сальвадора Сагрераса в контексті гітарного мистецтва ХХ – початку ХХІ століття

Лілія ЖУРАВЕЛЬ-ЗМЄЄВА
Особливості застосування народної, технічної та наукової термінології в галузі дизайну художнього текстилю

Оксана ЗАХАРОВА
Танец – зеркало времени. Социология бального танца

Ганна КАРАСЬ
Методологія трансдисциплінарної інтеграції відкритих освітніх ресурсів у вивченні художньої культури української діаспори

Владислав КНЯЗЄВ
Особливсті становлення баянно-акордеонного мистецтва на Закарпатті (тенденції, здобутки, перспективи)

Віталій КОЗІНЧУК
Іконографічний канон як богословський імператив

Анастасія КРАВЧЕНКО
Герменевтика ансамблевого виконавства в семіологічному дискурсі постмодернізму

Ольга КУБІК
Специфіка розвитку ансамблевого бандурного мистецтва Прикарпаття: історико-виконавський аспект

Надія КУКУРУЗА
Національно-патріотична тематика в сценічному мистецтві української діаспори другої половини ХХ ст.

Людмила ОБУХ
Управлінська майстерність Ігоря Кушплера як творчого лідера в організації культурно-мистецького життя

Алла ОСАДЧА, Марія ВИННИЧУК
Інтеграція у світовому дизайні

Микола ПІДГОРБУНСЬКИЙ
Кіноварні степенні та вказівні помети в азбуці-переліку XVIІ століття

Марина ПОГРЕБНЯК
Театралізовані форми джаз-танцю в українському музичному театрі ХХ – початку ХХІ ст.: шляхи впровадження та форми презентації

Марина ПОНОМАРЕНКО
Імпресіоністичні ремінісценції Віктора Чауса: колористична структура портретних творів

Леся РОМАНЮК
Культурно-мистецька та освітньо-виховна діяльність української державної чоловічої гімназії Станиславова

Ганна САВЧИН
Ансамблево-оркестрова творчість у доробку представників Львівської школи баянно-акордеонного мистецтва ХХІ століття

Ігор СТЕПАНЮК
Творча діяльність Волинського державного академічного народного хору (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)

Наталія СТОРОНСЬКА
Сучасне репертуарне забезпечення оркестрів (ансамблів) ВЗО на основі оригінальної музики (на прикладі творчості митців Дрогобицької музично-педагогічної школи Ернеста Мантулєва і Романа Стахніва)

Богдан ТКАЧУК
Комп’ютерні технології як чинник розвитку виконавства на ударних інструментах

Ольга ФАБРИКА-ПРОЦЬКА
Народнопісенні публікації митців Закарпаття в контексті історіографії

Наталія ФЕДОРНЯК
Теоретичні аспекти трансформації українського музичного фольклору в середовищі української діаспори Північної Америки

Денис ФЕДОРЧЕНКО
Класифікація сучасних стилів танго

Ганна ХМАРА
Становлення індивідуального композиторського стилю в українській камерно-інструментальній музиці другої половини XVIII століття

Кирило ЧИНЧЕВИЙ
Становлення та розвиток явища «майстер-клас» у Київській фортепіанній школі

Олег ЧУЙКО
Традиції монументального малярства Галицько-Волинської Русі в сакральній культурі періоду середньовіччя

Юлія ШЕМЕНЬОВА
Порівняльний аналіз тематики мурал-арту Північної та Південної Америки (на прикладі стінописів Канади та Чилі)

Ольга ШКОЛЬНА, Олександра БАРБАЛАТ
Києворуські зірчасті та дископодібні колти з чорнінням в українських і закордонних колекціях: джерела інспірацій

Ірина ЯЩЕНКО
Теоретичні засади позиційно-багаторядної аплікатури баяніста та їх реалізація у виконавському процесі

РЕЦЕНЗIЇ

Сергій ГУМЕНЮК
Рецензія на монографію М. В. Кожокар, О. О. Цибанюк, Ю. Ю. Мосейчука, Я. Б. зорія, Ю. О. Ушенка, Я. П. Галана, А. В. Кошури «Організаційно-педагогічні засади фізичного виховання дітей та молоді на Буковині»

Петро МАЦЬКІВ
Рецензія на монографію Котович Віри Василівни «Ойконімія України як лінгвокультурний феномен»1

Інна СТРАЖНІКОВА
Рецензія на монографію М. В. Кожокар, О. О. Цибанюк, Ю. Ю. Мосейчука, Я. Б. Зорія, Ю. О. Ушенка, Я. П. Галана, А. В. Кошури «Організаційно-педагогічні засади фізичного виховання дітей та молоді на Буковині»

Катерина ТРИБУЛЬКЕВИЧ
Рецензія на монографію М. В. Кожокар, О. О. Цибанюк, Ю. Ю. Мосейчука, Я. Б. Зорія, Ю. О. Ушенка, Я. П. Галана, А. В. Кошури «Організаційно-педагогічні засади фізичного виховання дітей та молоді на Буковині»

Андрій ДУШНИЙ, Богдан ПИЦ
«Візерунки Прикарпаття – 2019»: Всеукраїнський мистецький форум Дрогобича в контексті міжнародної мистецької спільноти