Випуск № 39 том 1, 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Вусала Аслан кызы АХУНДОВА
Средневековые городские поселения Дашкесанского района

Микола ГАЛІВ
Застосування «статистичного методу» в дослідженнях українських істориків освіти (середина ХІХ – кінець ХХ ст.)

Борис ДРОГОМИРЕЦЬКИЙ, Костянтин СІЗАРЄВ
Російська імперська практика гібридно-інформаційної війни: перекручення історії й маніпулювання свідомістю людей

Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ
Антиповстанська боротьба радянської адміністрації у Карпатському краї ОУН (1945–1950-і рр.): ідеологічний аспект

Лідія ЛАЗУРКО
Історія сакрального мистецтва на сторінках львівського часопису «Kwartalnik Historyczny»

Володимир НАКОНЕЧНИЙ
Часопис «Лемківщина» як феномен інституції

Юрій СТЕЦИК, Богдан ПАНЬКІВ
Деканальне візитування парафіяльних храмів села Брониця (1907 р.)

Віталій ТЕЛЬВАК, Вікторія ТЕЛЬВАК
Епістолярій наддніпрянських діячів у колекціях бібліотеки Національного інституту імені Оссолінських

Богдан ЯНИШИН
Культурно-просвітницька діяльність регіональних осередків Товариства руських ремісників і промисловців «Зоря»

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Євген АВРАМЕНКО
Компаративний аналіз специфіки творчого алгоритму вокалістів оперної та камерної спеціалізації

Микола АНТОНЕНКО, Євгенія МОРЄВА
Органні концерти Георга Генделя: композиційні та виконавські аспекти

Nuray BEKTASHI
A look at the development of music in Nakhchivan

Марія БОРИСЕНКО
Сучасний досвід застосування ензимів у реставрації архітектурної графіки

Ван Цзяцин
Тенденції розвитку хорової музики a cappella у сучасному культурному просторі України та Китаю

Світлана ВИШНЕВСЬКА
Родинне коло фундатора традицій фортепіанної школи Прикарпаття Юрія Новодворського

Дмитро ГОЛОБОРОДОВ
Мультиінструменталізм у творчості музикантів-блогерів платформи YouTube початку XXI століття

Юлія ЖДАНОВИЧ
Мімезис і пойесіс у формуванні сільського предметного середовища ХХ століття на слов’яно-романському пограниччі України

Оксана ЗАХАРОВА
Тетяна Окуневська – «народна актриса» повоєнної Югославії. Театр і кінематограф як засоби міжкультурної комунікації

Наталія КАЧМАРЧИК
Формування концепції «довершеного музиканта» в трактатах доби бароко

Світлана КОВАЛЬ
Значення педагогічних праць М. Д. Леонтовича для розвитку музично-творчих здібностей дітей

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Sitara ALIZADE
The problem of personality and time in Mirvarid Dilbazi’s historical poem “Mahsati”

Вікторія БАДЮЛ
Фразеологічна одиниця як засіб підвищення комунікативної компетенції іноземних студентів

Valentina BOICHUK, Nataliia YEFREMOVA, Yulia SKROBAKA
Non-cooperative strategy for negative self-expression of a pessimistic communicant

Катерина БОНДАР
Просодія як маркер регіонального варіювання мовлення

Євгенія БРОСЛАВСЬКА, Ярослава ЛІТОВЧЕНКО
Реалії в класичному детективному оповіданні (на матеріалі оповідань про Шерлока Голмса)

Валерія ГАВРИЛЕНКО, Ксенія ЛИСЮК
Лінгвістичні, екстралінгвістичні та технічні особливості процесу субтитрування як перекладацького процесу

Людмила ГЕРМАН, Віра ШАСТАЛО, Ірина ГЛАДКИХ
Національні культурні коди в порівняльному аспекті

Наталія ГОЛУБЕНКО
Інтерсеміотичний аналіз як спосіб інтерпретації креолізованих текстів

Тетяна ГРОМКО
Польова організація (лексико-семантичне поле) лінгварію говірки на основі дескрипції

Андрій ГУРДУЗ
Фентезійна рецепція соціального зла в «Домі дивних дітей» Ренсома Ріггза і «Лабіринті Фавна» Ґільєрмо Дель Торо і Корнелії Функе

Ольга ДЕМЧУК
Екзистенційна бездомність у межах українського простору в збірці малої прози Василя Махна «Дім у Бейтінґ Голлов»

Людмила ЖВАНІЯ
Біблійний код драматичної поеми Лесі Українки «У пущі»

Уляна ЖОРНОКУЙ
Особливості образу «абстрактного сліпого» (на прикладі роману «Все те незриме світло» Ентоні Дорра)

Вікторія ЗАВАДСЬКА
Міфологічний підтекст роману Джоан Гарріс «П’ять четвертинок апельсина»

Наталя ЗАРУДНЯК
Образ письменника у романі О. Де «Червона рута»

Марина ІРЧИШИНА
Інтерпретація концепту: вітчизняний та зарубіжний досвід

Марта КАРП
Контамінована когерентність в англійських мультимодальних літературних казках: динаміка прагматичних властивостей

ПЕДАГОГIКА

Олександр АЛЄКСЄЄВ
Структурно-функціональна модель системи професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями

Віталій АНДРЄЄВ
Організаційно-педагогічні умови розвитку професійного спілкування викладачів коледжу мистецького спрямування

Євген БОГДАНОВ
Підготовка працівників та службовців до дій у надзвичайних ситуаціях у 1980–2020 роках

Лідія БОНДАРЕНКО
Індивідуальні навчально-дослідні завдання у системі методичної підготовки магістрантів-філологів

Оксана БОРОВЕЦЬ
Методика викладання анатомії та фізіології дітей у сучасних умовах студентам за фахом «Фізичне виховання, початкова освіта»

Божена БУХОВЕЦЬ, Галина ДИШЕЛЬ, Сергій РОМАНЕНКО
Передумови побудови програми фізичного виховання дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення

Світлана ВАРАВА, Світлана ІВЛЄВА
Формування міжкультурної компетенції іноземних студентів на початковому етапі: досвід і виклики в умовах дистанційного навчання

Наталія ВИСПІНСЬКА
Розвиток соціальних навичок у дітей із розладом аутичного спектра на уроках іноземної мови

Оксана ГОРДА
Методичні прийоми інтерактивної роботи з текстом: «читання зигзагом»

Тетяна ГОРДІЄНКО, Надія БІЛОУСОВА
Деякі аспекти організації освітнього процесу в інклюзивному класі початкової школи

Сергій ДАНИЛОВ
Розвиток соціально-професійної зрілості в процесі магістерської підготовки на засадах педагогічної акмеології

Irina DIMOVA
Types of control for checking law faculty students’ skills and competences

Oksana DYNDARENKO
The principle of integration in professional English language teaching and its role in training of future lawyers

Олександр ДУБОВОЙ, Вячеслав БАБИЧ, Валерій ГАЗАЄВ
Пошук шляхів підвищення рівня упевненості у собі у студентів спеціальної медичної групи в процесі фізичного виховання

Валерій ДУБРОВСЬКИЙ, Лариса ДУБРОВСЬКА
Формування математичної компетентності учнів початкової школи на уроках математики з використанням дидактичних ігор

Вікторія ЗІНЧЕНКО
Авторське право об’єктів інтелектуальної власності

Людмила КАБУР
Особистісний компонент як важливий складник структури професійної мобільності майбутнього учителя музичного мистецтва

Світлана КАЛАУР, Марина ВОЛОШЕНКО
Аналіз уявлень студентської молоді про усвідомлене батьківство

Юлія КАЛУГІНА
Формування навичок бережливого ставлення у дітей старшого дошкільного віку в контексті економічного виховання

Євген КАРПЕНКО
Дистанційне вивчення хорових дисциплін: втрати та знахідки

Мар’яна КАЩУК
Особливості дистанційного викладання та навчання