Випуск № 65 том 2, 2023 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Микола ГАЛІВ, Василь МЕНЬКО,
РЕЦЕНЗУВАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ З ІСТОРІЇ ОСВІТИ НА СТОРІНКАХ ЧАСОПИСУ «ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА» (1895–1914): ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АКЦЕНТИ

Парасковія ДВОРЯНИН
ВИСВІТЛЕННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ (2014–2023)

Роман КОРСАК, Тетяна ГУШТАН, Віктор МАЛЕЦ
ІСТОРІЯ ТА ЕТАПИ СТВОРЕННЯ І РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ХАРЧОВОЇ БЕЗПЕКИ НАССР

Олександр ЛИСЕНКО, Олександр МАЄВСЬКИЙ, Людмила ХОЙНАЦЬКА
ЕКСПЛУАТАЦІЯ ОБРАЗУ «ІНШОГО»/ «ВОРОГА» В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕГМЕНТІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ 2014–2023 РР.

Олексій МАЗУРІН
ТАНКИ «АБРАМС» У ВЕЙКО – ЧОМУ І ЯК ЗБРОЙНІ СИЛИ США БУЛИ ЗАСТОСОВАНІ У ПРОТИСТОЯННІ З ТОТАЛІТАРНОЮ СЕКТОЮ «ГІЛКА ДАВИДОВА»

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Володимир КРОТ, Вікторія ШАБУНІНА, Оксана ТУР
ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА Й КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО (ЗА МЕМУАРАМИ Є. ЧИКАЛЕНКА)

Оксана ЛАГОДА, Яньвень ЛІНЬ
СТИЛІЗАЦІЯ ЗОВНІШНОСТІ ДЕНДІ ЯК ЗАСІБ ВІЗУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ЧОЛОВІЧІЙ МОДІ

Людмила ЛАДОНЬКО, Олег ВОРОНКО
ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ ДО МЕНЕДЖМЕНТУ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ: ДОСВІД КРАЇН ЄС

Мінсюань ЛЮ
ВПЛИВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ШКОЛИ СІЯНХУА НА РОЗВИТОК МІСЬКОГО ПЕЙЗАЖУ В КИТАЙСЬКОМУ ЖИВОПИСІ ХХ СТ.

Михайло НОВІКОВ
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ “ADRIEN M & CLAIRE B”

Юлія ОМЕТЮХ
РОЛЬ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ПІСНІ У ПАРАЛІТУРГІЙНІЙ МУЗИЦІ СУЧАСНОСТІ: ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Лідія ОСТАП’ЮК, Тетяна ДУДА, Тамара НІЖЕГОРОДЦЕВА
І ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ВІДКРИТИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА ІМЕНІ МИХАЙЛА КРЕЧКА – 2023: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ХОРОВОЇ КУЛЬТУРИ

Наталія ПАХОТА, Тетяна СЕМЕНЧУК, Любов ЯЦЕНКО
КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНОСТЬ ТА КУЛЬТУРА ВЕДЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ПІДПРИЄМСТВА

Інна ПЕТРОВА
ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА КОМПОЗИЦІЙНО-СТИЛІСТИЧНІ СКЛАДОВІ ВІТРАЖІВ ЛЕОНТІЯ ГРИНЮКА

Олександр ПЛАХОТНЮК, Роман БЕРЕСТ, Майя ГАРБУЗЮК
ҐЕНЕЗА ВУЛИЧНИХ ТАНЦІВ (STREET DENS): ТРАКТУВАННЯ ОСНОВНИЙ ДЕФІНІЦІЙ

Ярослав САПЕГО, Роман БЕРЕСТ
СТИЛІСТИЧНІ ВИКОНАННЯ НАРОДНОЇ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ БОЙКІВ У ВЕСНЯНОМУ-ЛІТНЬОМУ ЦИКЛІ СВЯТКУВАНЬ

Олена СВІТЛИЧНА, Ірина УДРІС, Олена ЗАЛЕВСЬКА
ТЕХНІКА КІРІГАМІ ЯК ПРИКЛАД ДЕКОРУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРЕДМЕТНОГО ДИЗАЙНУ

Леся СЕМЧУК
ДОСЛІДНИЦЬКІ ТА ТВОРЧІ ПРАКТИКИ ГАННИ РОГАТИНСЬКОЇ В АСПЕКТІ РЕПЛІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТРАДИЦІЙНОЇ ВИШИТОЇ СОРОЧКИ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Олена СКВОРЦОВА
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ФАХОВОЇ ВОКАЛЬНОЇ ОСВІТИ НА РУБЕЖІ XX–XXI СТОЛІТЬ

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Наталія КУСПІСЬ
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОВТОРУ ЯК ЕКСПРЕСИВНОГО СИНТАКСИЧНОГО ЗАСОБУ У СЛОГАНАХ АНГЛОМОВНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ РЕКЛАМИ ГОТЕЛІВ

Віра ЛАВРУХІНА
ЛІНГВОКРЕАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОМАНУ ДЖ. ОРВЕЛЛА «1984»

Оксана ЛЕВЧУК
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ

Світлана ЛЕНСЬКА
СПЕЦИФІКА СУРЯДНИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ У НОВЕЛІ ГРИГОРА ТЮТЮННИКА «ТРИ ЗОЗУЛІ З ПОКЛОНОМ»

Оксана ЛОЗИНСЬКА
ОПОЗИЦІЯ РАДОСТІ ТА СМУТКУ У ПОЛЬСЬКІЙ КІНЕМАТИЧНІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ

Yuliia MASLOVA, Dariia MASLOVA, Viktoriia ULIANOVA
LINGUISTIC AND COMMUNICATIVE ASPECT OF SOCIAL NETWORKS: MECHANISMS OF MUTUAL INFLUENCE

Олена МАТІЄНКО, Світлана БУЧАЦЬКА
МЕДІАЛІНГВІСТИЧНИЙ РЕСУРС ЛЕКСИЧНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У ПОДКАСТАХ

Олена МЕЛЬНИЦЬКА, Ольга КУДЕЛЬСЬКА
СЛЕНГ В СУЧАСНІЙ ІНТЕРНЕТ КОМУНІКАЦІЇ (НА ОСНОВІ TWITTER)

Антоніна МЕРЕНИЧ
ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІХ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ У ЗБІРЦІ ПОВІСТЕЙ А. ДІМАРОВА «МІСТЕЧКОВІ ІСТОРІЇ»: МОВНОРІВНЕВИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Alla NYPADYMKA
LINGUISTIC BASIS OF MODERN CLICKBAIT NEWSPAPER HEADLINES

Катерина НІКОЛЕНКО
ПОЄДНАННЯ ФЕМІННОГО І МИСТЕЦЬКОГО ДИСКУРСІВ У КАНАДСЬКОМУ РОМАНІ ХХ СТ.

Ольга НІКОЛЕНКО
РІЗНОВИДИ ІНТЕРТЕКСТУ В РОМАНІ ЛЮСІ МОД МОНТГОМЕРІ «ЕНН ІЗ ЗЕЛЕНИХ ДАХІВ»

Віталій ОХРІМЕНКО, Марина ОХРІМЕНКО
ВАРІЮВАННЯ ЗВУКІВ В ОНОМАТОПЕЇЧНІЙ ЛЕКСИЦІ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ КОРЕЙСЬКОЇ МОВИ)

Larysa PAVLICHENKO
“ECOLOGICAL CATASTROPHE” AMID THE WAR IN UKRAINE IN BRITISH AND AMERICAN MEDIA: CDA

Алла ПАВЛОВА
РЕЛЕВАНТНІСТЬ ЛЮДСЬКОГО ТА ХРИСТИЯНСЬКОГО ЕТОСІВ У ФОЛЬКЛОРНОМУ ТВОРІ: БУТТЯ – ІСТИНА – ЛЮБОВ

ПЕДАГОГIКА

Юлія КЛОЧКОВА
МЕТОДИКА ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Людмила КОБИЛЕЦЬКА, Данута МРИГЛОД
ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД

Костянтин КОМІСАРОВ, Юлія БОРИШПОЛЕЦЬ
СЕМАНТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСОБІВ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ МОДАЛЬНОСТІ У СУЧАСНІЙ ЯПОНСЬКІЙ МОВІ ЯК ЛІНГВОДИДАКТИЧНА ПРОБЛЕМА

Артем КОРОЛЬОВ
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО СУТНІСНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ РИЗИКІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Ірина КУЗЬМА, Олександра ЯНКОВИЧ
ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ В ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ У 60-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ

Оксана КУПІНА,
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ

Віталій КУРИЛО, Олена КАРАМАН, Вікторія СТЕПАНЕНКО
СУГЕСТІЯ І КОНТРСУГЕСТІЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ ВІЙНИ

Оксана КУЧЕРЯВА
СИСТЕМА РОБОТИ З РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Olena LUTSENKO, Natalia SEMINIKHYNA
NAVIGATING CHALLENGES AND MAXIMISING OPPORTUNITIES: ENGLISH LANGUAGE TEACHING IN LARGE UNIVERSITY CLASSES

Олена МАТВІЄНКО, Ірина МАТВІЄНКО
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ТА ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗВО

Ніна МИХАЛЬЧУК, Тетяна РУДЮК
ЛІТЕРАТУРНИЙ АНТРОПОНІМ ЯК ЗАГОЛОВОК: ОСОБЛИВОСТІ ШКІЛЬНОГО АНАЛІЗУ НАЗВИ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

Юлія НАБОК-БАБЕНКО
ВИКОРИСТАННЯ ТЕКСТІВ У ТЕСТОВОМУ ОЦІНЮВАННІ КОМПЕТЕНТНОСТІ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ ЛІЦЕЮ

Gunel Azad NAGIEVA
METHODICAL ISSUES OF ELIMINATING THE NEGATIVE EFFECTS OF DEMOGRAPHIC FACTORS IN SCHOOL

Євгенія ОПАЦЬКА
РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Тетяна ПАНТЮК, Лілія СТАХІВ, Василь СТАХІВ, Сузанна ВОЛОШИН
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ КРІЗЬ ПРИЗМУ АНАЛІЗУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Оксана ПАСЬКО, Марія КРАВЧЕНКО
ІНТЕГРАЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ У НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

Микола ПОЛЯНКО
ВПЛИВ ВИДАТНИХ ПОСТАТЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА МУЗИЧНЕ ЖИТТЯ ТА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. – ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХХ СТ.