Випуск № 72 том 1, 2024 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Ельнур Н. АБІЛОВ
ПИТАННЯ АРМІЙСЬКОГО БУДІВНИЦТВА НЕЗАЛЕЖНОГО АЗЕРБАЙДЖАНУ В СПАДЩИНІ ГЕЙДАРА АЛІЄВА

Олександр БАЖЕНОВ, Людмила ДРОГОМИРЕЦЬКА, Олександр ЛЮБИЧ
ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ: АСПЕКТИ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Aida Allaxverdi gizi BANDALIYEVA
ABOUT THE CREATİVİTY OF FAMOUS DOCTORS OF MEDİEVAL AZERBAIJAN

Volodymyr VELYKOCHYY, Liliia KOPCHAK, Alexandr NOVOSIOLOV
ARCHIVAL SOURCES FOR STUDYING THE HISTORY OF BROSHNIV-OSADA UNITED TERRITORIAL COMMUNITY AS PARTS OF THE AREA BOYKIVSHCHYNA

Володимир ВЛАДИКА
БАЗОВІ ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ НАТО: БЕЗПЕКА ТА ДЕМОКРАТІЯ. УКРАЇНСЬКИЙ ШЛЯХ

Михайло ГАВРИЛЮК
ПЕДАГОГІЧНА ТА ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ М. ДРАГОМАНОВА У БОЛГАРІЇ

Микола ГАЛІВ, Михаїл ГРАНД, Роман БОЙЧИН
ПОЧАТОК ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ У ВИСВІТЛЕННІ ПОЛЬСЬКОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОРТАЛУ «NOWA EUROPA WSCHODNIA» (ЛЮТИЙ – БЕРЕЗЕНЬ 2022 Р.)

Anar HAMIDOV
HEYDAR ALIYEV’S INTEREST IN THE STRENGTHENING AND DEVELOPMENT OF OUR STATEHOOD

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

В’ячеслав БОЙКО
РОМСЬКІ ЧОЛОВІЧІ ОБРАЗИ В РЕАЛІСТИЧНОМУ ЖИВОПИСІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

Андрій БУДНИК
ЗМІСТОВІ СКЛАДНИКИ І ПРИЙОМИ ІНФОГРАФІКИ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ СТАЛОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ГОМОГЕННОСТІ

Зиновій БУРКАЦЬКИЙ
ЖАНР ЕТЮДУ В СУЧАСНОМУ КЛАРНЕТОВОМУ ВИКОНАВСТВІ

Петро ВАКАЛЮК
ВНЕСОК АВСТРІЙСЬКОГО КОМПОЗИТОРА КАРЛА ПІЛЬСА ДО СОЛЬНОГО РЕПЕРТУАРУ ДЛЯ МІДНИХ ДУХОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.

Шутін ВАН
ЖІНОЧИЙ ОЛІЙНИЙ ЖИВОПИС У КИТАЙСЬКОМУ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОМУ ДИСКУРСІ: ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ (1990-ТІ – 2020-ТІ РР.)

Валентина ВАСКЯЛІТЕ
СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ В ДИЗАЙНІ БАУХАУЗУ

Софія ГЕРЕНКО
ТРАНСФОРМАЦІЯ ВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА ТА ДИЗАЙН ІНДУСТРІЇ В ЕПОХУ 4IR: КОНТУРИ НОВОЇ ПАРАДИГМИ

Павло ГМИРІН
ФОРТЕПІАННИЙ ЦИКЛ «П’ЯТЬ ПРЕЛЮДІЙ» БОРИСА ЛЯТОШИНСЬКОГО: ВИКОНАВСЬКИЙ АСПЕКТ

Ганна ГРИГОРЧУК, Вадим АБИЗОВ
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ДИЗАЙН IНТЕР’ЄРІВ СУЧАСНИХ ЦЕНТРІВ ДОЗВІЛЛЯ

Левко ДАВИДЮК
САДИБА З ВЕРХОВИНИ ЯК ТИПОВИЙ ПРИКЛАД ВТІЛЕННЯ НАРОДНОМИСТЕЦЬКИХ ТРАДИЦІЙ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ В ТУРИСТИЧНУ СФЕРУ ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

Олена ДЕРЕВСЬКА
ВПЛИВ ІКОНОГРАФІЇ РЕФОРМАЦІЇ НА УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО ТА ПИТАННЯ ПОШУКУ ПЕРШОЗРАЗКІВ

Наталія ЄНЧЕВА
РАДЯНСЬКИЙ ТА ПОСТРАДЯНСЬКИЙ ПРОСТІР МОДИ В УКРАЇНІ, СИСТЕМА ЙОГО ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ

Андрій ЄРЬОМЕНКО, Андрій ДУШНИЙ
СТИЛЬОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У КИТАЙСЬКІЙ ФОРТЕПІАННІЙ МУЗИЦІ

Jing YIN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT: THE MEANING OF THE TERM AND CONCEPTUAL AMBITIONS IN THE CONTEXT OF DESIGN INNOVATION OF HOUSEHOLD ELECTRICAL APPLIANCES

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Tetiana ALEKSAKHINA, Oksana NEFEDCHENKO, Oksana GLADCHENKO
THE SPECIFICITY OF FLORISTIC PHRASEOLOGY WITH THE COMPONENT “FLOWER NAME” (BASED ON THE MATERIAL OF ENGLISH, FRENCH AND UKRAINIAN

Наталія БАШУК
ЕТНОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ФЛОРИСТИЧНИХ БІБЛЕЇЗМІВ В НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Oksana BIELYKH, Iryna CHARIKOVA
FORMS AND FUNCTIONS OF TRANSLATION IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS

Тетяна БОКОЧ
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДЛЯ ФАХІВЦІВ-ЛІНГВІСТІВ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ВИКЛИКИ

Tetyana BORYSENKO, Marina TSYNOVA, Yulia ERSHOVA
STATISTICAL, LEXICAL AND GRAMMATICAL DIFFERENCES BETWEEN MODAL CONSTRUCTIONS WITH ‘CAN/COULD’ AND ‘MAY/MIGHT’

Катерина БРОВКО
СПОСОБИ ТВОРЕННЯ АНГЛІЙСЬКОГО МЕРЕЖЕВОГО СЛЕНГУ

Юлія ГАЙДЕНКО, Ганна КОЛОСОВА, Юлія КОРНИЦЬКА
ЛЕКСИЧНИЙ ПОВТОР У РОМАНАХ ШАРЛОТТИ БІНҐХЕМ

Інна ГОРЯЧОК, Марина КОВАЛЬ
СУЧАСНА ПОЛЬСЬКА ФЕМІНІСТИЧНА ПРОЗА В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ВИМІРІ

Олександра ГОНЮК, Кароліна ГРУШКО
НА МЕЖІ РЕАЛЬНОСТІ: ТЕХНОТРИЛЕР І СЮРРЕАЛІЗМ У ЛІТЕРАТУРІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ М. КІДРУКА «ЗАЗИРНИ У МОЇ СНИ»)

Андрій ГУРДУЗ
«ЧЕТВЕРТЕ КРИЛО» І «ЗАЛІЗНЕ ПОЛУМ’Я» РЕБЕККИ ЯРРОС ІЗ ПОГЛЯДУ ТРАДИЦІЇ Й НОВАТОРСТВА ФЕНТЕЗІЙНОГО МЕТАЖАНРУ

Ilona DERIK, Tetyana NEGLYAD, Tetyana STOYANOVA
ON THE ISSUE OF VERBAL DISCRIMINATION IN CONTEMPORARY MEDIA DISCOURSE

Ірина ДМИТРІВ, Любов КОПАНИЦЯ, Іванна ТОКАРСЬКА
ОБРАЗ ЄВХАРИСТІЇ В ДАВНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Євген ДОЛИНСЬКИЙ
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДАЧІ АНГЛОМОВНОГО ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОГО ТЕКСТУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (НА МАТЕРІАЛІ ДОКУМЕНТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ)

Анатолій ЗАГНІТКО, Вікторія АНДРУЩЕНКО
ДІАЛОГІЙНО-КОНВЕРСИВНІ ЗВ’ЯЗНІ МОДЕЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ КАТЕГОРІЇ АДРЕСАНТА В АНГЛОМОВНОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ТЕКСТІ

ПЕДАГОГIКА

Антоніна АРТЕМЕНКО, Ірина РЕДЗЮК
ДИДАКТИЧНА ГРА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УНІВЕРСИТЕТАХ

Любов БАЙДЮК, Юлія КОТЕЛЯНЕЦЬ
РОЗВИТОК ТВОРЧОГО МОВЛЕННЯ ТА ПИСЬМА НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Олена БЄЛОВА
АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ ДО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Ярослав БОРДІЯН, Вікторія МАЦЬКО, Лідія ЧЕРЕДНИК
РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Алла БРЕНЮК
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КОМПОЗИЦІЙ ІЗ ЗОБРАЖЕННЯМ НАРОДНИХ ЗВИЧАЇВ У ВИХОВАННІ ПАТРІОТИЗМУ

Анатолій БРОВЧЕНКО
ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ДИЗАЙН-ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ

Ліана БУРЧАК
ПРОЄКТУВАННЯ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ

Андрій ВИШНЕВСЬКИЙ
СУЧАСНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ В УКРАЇНІ

Світлана ВІРОТЧЕНКО
ІСТОРІЯ МОВНОЇ ОСВІТИ В КРАЇНАХ БАЛТІЇ: ВІД ІСТОРИЧНИХ КОРЕНІВ ДО ЕПОХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Катерина ВІСТИЗЕНКО, Алла ЧАГОВЕЦЬ
РОЛЬ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ВИКОРИСТАННІ МОВИ

Анна ВОЗНЮК, Юлія ПОЛЄВА
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГАДЖЕТІВ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Катерина ГАЛАЦИН, Алла ФЕЩУК, Аліна КОТКОВЕЦЬ
MALL-ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Tetiana GOLUB, Olga NAZARENKO, Liudmyla ZHYGZHYTOVA
CORE SKILLS IN DEVELOPING CRITICAL THINKING IN ESP TEACHING THROUGH SPEAKING AND LISTENING

Ніна ГОРДІЙ
РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ТРЕТЬОГО РОКУ ЖИТТЯ У ПРОЦЕСІ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Оксана ДЕМИДОВИЧ, Аліна КАРАПЕТЯН
AGILE-ПЕДАГОГІКА: УПРАВЛІННЯ НОВИМИ СВІТОГЛЯДНИМИ ВИКЛИКАМИ В ОСВІТІ ЧЕРЕЗ ДИНАМІЧНУ АДАПТИВНІСТЬ

Катерина ЖУКОВА, Єлизавета КАРІЙ
ТИПИ ВПРАВ, НАЦІЛЕНИХ НА ВИВЧЕННЯ ЧЕНЬ’ЮЙ НА ПРОСУНУТОМУ РІВНІ ВИВЧЕННЯ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ

Viktoriia ZINCHENKO, Oleksiy GIGIN, Larysa DZEVITSKA
SOCIALIZATION OF HIGHER EDUCATION RECIPIENTS IN THE MODERN MEDIA SPACE USING INFORMATION TECHNOLOGIES

Наталя ЗІНЧЕНКО, Олексій ШТЕПА, Світлана КОВАЛЕНКО
ПРОБЛЕМА ЗАСТОСУВАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ