Випуск № 20 том 3, 2018 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Павло ТОКАЛЕНКО
Висвітлення сучасниками Першої російської революції політики царської реакції 1905–1910 років

Ірина ХОРКАВА
Наукові семінари як невіддільний складник навчально-виховного процесу у Львівській богословській академії УГКЦ упродовж 20-30-х рр. ХХ ст.

Олександр ЧЕРЕМІСІН
Модернізаційні заходи міського самоврядування Херсона у сфері благоустрою в другій половині XIX – на початку XX ст.

Анатолий ЩЕДРИН.
Проблема «CETI – SETI» в контексте истории науки и техники

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Рада МИХАЙЛОВА
Про наукові дефініції «мистецька» та «художня» школа

Лілія ПАСІЧНЯК
Традиційна інструментальна музична культура українців повіту Марамуреш (Румунія)

Надія ТОВТИН
Іван Югасевич – талановитий український укладач та переписувач літургійно-позацерковних музичних збірників XVIII – XIX ст. (до питання його приналежності українській культурі у деяких дослідженнях сучасних дослідників)

Cофія ТРИКОЛЕНКО
Природні форми мінералів у ювелірній творчості Андрія Комарова

Ольга ФАБРИКА-ПРОЦЬКА
Музичний фольклор як ідентифікація українців Пряшівщини (Словаччина)

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Тетяна ПАСТЕРНАК
Стратегії епідейктичного дискурсу в жанрі інавгураційної політичної промови

Катерина РАДІОНОВА
Критерії й особливості ідеографічної класифікації стійких компаративних одиниць англійської мови

Світлана TEРЕХОВА, Гліб РУДНИЦЬКИЙ
Універсальна проблема добра й зла та її інтерпретація в детективному романі «Відповідь знає лише Еванс» A. Крісті (поліпарадигмальний аналіз)

Зара ТИЩЕНКО
Стилістико-синтаксична організація контекстів із ключовим словообразом кінь у поезії Т. Мельничука

Наталія ТКАЧЕНКО
Семантичні процеси утворення репрезентацій простору в британському й американському варіантах англійської мови

Тетяна ХРАБАН
Прагматичний аспект функціонування інтернет-мемів під час російсько-українського конфлікту

Марія ЧІКАРЬКОВА
Образ Музи в українській поезії кінця ХІХ – поч. ХХ ст.

Ольга ШАПОЧКІНА
Репрезентація предикатів емоційно-психічного стану у давньогерманських мовах

ПЕДАГОГIКА

Зіновій ОНИШКІВ
Модель закладу загальної середньої освіти сільської місцевості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського

Анна ПЕТРИКІНА
Формування творчої активності в учнів 5–8 класів з порушеннями зору засобами музейної педагогіки: теоретичні передумови дослідження проблеми

Наталія ПОЖАРСЬКА
Лінгвокогнітивні процедури регулювання референції на мікрорівні

Світлана ПРИЩЕПА
Проектування виховної діяльності класного колективу як засіб формування ключових компетентностей учнів

Тетяна СЕВЕРІНА
Формування навчальної автономії студента в позааудиторній діяльності

Галина СІЧКАРЕНКО
Професійна мотивація педагогів

Світлана СКВОРЦОВА
Навчання математики учнів – представників цифрового покоління

Тетяна СТРОГАЛЬ
Застосування інтермодального підходу на уроках мистецтва (музичний компонент)

Світлана ТЕСЛЕНКО
Виховання національно-патріотичних почуттів старших дошкільників у процесі ознайомлення з рідним краєм

Ірина ТОЛМАЧОВА, Валерія БАХМУТСЬКА
Педагогічна характеристика iнформаційно-комунікаційної компетентності вчителя

Олена ТРИФОНОВА, Леся КАГДІНА
Національно-патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку в мовленнєвотворчій діяльності

Зоряна УДИЧ
Практикум «інклюзивна освіта» в організації навчальної діяльності майбутніх педагогів

Лулу ЦЗІНЬ
Стан навчальних матеріалів щодо вимог до формування лінгвокультурної компетентності учнів початкових класів загальноосвітніх шкіл

Валентина ШАХРАЙ
Роль ціннісно-диспозиційного складника у становленні соціальної компетентності особистості

Валентина ШЕВЧЕНКО
Методологічні орієнтири до формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх фахівців з обліку та оподаткування у процесі професійної підготовки

Людмила ШЛЄІНА
Ґендерна культура студентської молоді закладу вищої освіти