Випуск № 28 том 2, 2020 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Оксана ДУБРОВА
Монопредикативні поліпропозитивні семантико-синтаксичні структури в українській та англійській мовах

Наталія ЄМЕЦЬ
Тематична лінія самопізнання в концептуальному просторі ЕГО американської жіночої «сповідальної поезії»

Ірина ЗАПУХЛЯК
Структурні особливості адвербіальних фразеологізмів з компонентом на позначення неживої природи в англійській та українській мовах

Олена КАРАСЬ
Мовленнєва культура – основа розвитку і становлення української мовної особистості

Юлія КОВАЛЬЧУК
Інтерпретація літературних джерел в оповіданні «Аскольдова могила» збірки «Легенди старокиївські» Наталени Королеви

Лариса КОВБАСЮК
Функціонування англійських вигуків в німецькомовних смс- та WhatsApp-повідомленнях

Тетяна КОРОПАТНІЦЬКА
Натуроморфна когнітивна модель порівняння

Катерина КОРОТИЧ
Особливості функціонування конфесійних слів та висловів в українській пресі 1917–1945 років

Зоряна КУНЬЧ
Античні крилаті вислови як соціопсихолінгвістичні індикатори в мовленні дипломата

Ольга ЛІСОВСЬКА
Ренесансна модель особистості у творчості Станіслава Оріховського

Вікторія МАРЧЕНКО
Формування «літературної казки» у творчості Л. С. Петрушевської

Світлана МАТВЄЄВА
Лінгвістична реконструкція когнітивних структур у термінознаках

Оксана МИКИТЮК, Марта МИКИТЮК
Українська мова крізь оптику міжнародного журналу

ПЕДАГОГIКА

Андріана ЗУБРИК
Інтерактивні методи і прийоми навчання англійської мови учнів початкових класів

Володимир ЗЮЗЬ, Валентина БАЛУХТІНА
Тайм-менеджмент як фактор адаптації студентів до дистанційного навчання у ЗВО в період надзвичайної ситуації

Наталія ІВАХНО
Теоретичні засади шкільного вивчення топонімів у літературному тексті: система компетенцій

Наталія ІГНАТЕНКО, Оксана КОВТУН
Навчально-розвивальний потенціал інформаційно-комунікаційних технологій у науковій концепції А. Горемичкіна

Наталія ІЛІНІЦЬКА
Концептуальні засади диференціації навчання майбутніх вчителів музичного мистецтва

Олена ІЛЬЧЕНКО
Медіаграмотність в освітньо-професійній програмі підготовки здобувачів вищої освіти

Олена ІОНОВА
Питання естетичного виховання особистості у вальдорфській школі

Наталя КАБУСЬ
Технологія соціально-педагогічної діяльності зі сталого розвитку соціальних груп

Любов КАНІШЕВСЬКА
Аналіз феномена «толерантність» в гуманітарних науках

Людмила КОВАЛЬ
Нове педагогічне мислення магістрів початкової освіти в контексті євроінтеграційних процесів

Олена КОЗЬМЕНКО
Історичні аспекти підготовки успішної людини в США

Юлія КОЛОДІЙЧУК, Аліна СЕМЕНКОВА
Роль соціального підприємництва у вирішенні соціально-економічних проблем вразливих категорій населення

Yuliia KOPOCHYNSKA
Determination of criteria, indicators and levels of formation of professional identity of future physical therapy, ergotherapy

Ганна КОРІННА, Олена ГОНЧАРЕНКО
Підготовка майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності на засадах гендерного підходу

Роман КОРСАК, Марія КАШКА
Проблеми покращення стратегічної діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу в Україні

Сергій КОСТІВ, Василь ЯГУПОВ
Педагогічне моделювання розвитку психофізичної витривалості майбутніх професіоналів військового управління на етапі оперативно-тактичної підготовки

Ольга КРАСНИЦЬКА
Лідерство та риторика у професійній діяльності офіцера

Алла КРАСУЛЯ, Владислав КРАВЧЕНКО
Формування навички дигітального читання у студентів-перекладачів

Мирослав КРИШТАНОВИЧ, Ірина КОЗЛОВСЬКА, Ірина МИСЬКІВ, Лариса ДЖУЛАЙ
Педагогічні умови інтеграції компонентів професійної діяльності вчителя фізики

Алла КРОХМАЛЬ
Розвиток професійного самовдосконалення у студентів-філологів за допомогою інформаційних технологій

Олена КУЛИК
Якісний вміст посібників для здобувачів вищої освіти в контексті ключових підходів до навчання

Анжеліка КУРЧАТОВА
Вплив міжособистісних стосунків дітей старшого дошкільного віку на персональну поведінку

Катерина КУШНІР, Тетяна РАСТРУБА
Креативна педагогіка в контексті фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва

Анна ЛЕВИЦЬКА
Формування готовності майбутніх лікарів до міжкультурної взаємодії як педагогічна проблема

Людмила ЛІСУНОВА
Українська народна картина як засіб формування естетичного сприйняття майбутніх учителів образотворчого мистецтва

Олена ЛІТІЧЕНКО
Теоретичні аспекти виховання культури праці в дітей дошкільного віку

Світлана ЛУПАРЕНКО
Зміст, форми й методи розвитку підприємницької компетентності студентів у закладах вищої освіти

Євгенія ЛУЦЕНКО
Спрямованість змісту фахових дисциплін на підготовку майбутніх менеджерів до реалізації фасилітаторської функції у професійній діяльності

Галина ЛЯЛЮК
Опікунсько-виховна діяльність інституційних установ на початку ХХ ст.

Олена МАМОНОВА, Олена ВОЛІК
Особливості викладання іноземної мови курсантам ЗВО МВС України (з досвіду роботи)

Анатолій МАРТИНЮК
Становлення художнього світогляду та педагогічних поглядів академіка А. Т. Авдієвського

Ірина МАШТАЛЕР, Олена СОПОТНИЦЬКА
Удосконалення фізичної підготовленості п’ятикласників на уроках фізичної культури засобами танцювальних вправ

Iryna MYHOVYCH
Poland’s higher education system within the context of internationalization