Випуск № 72 том 3, 2024 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Назар ПЕРЕЙМА
ПОЧАТОК РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Валентина ПЕТРОВИЧ, Валентина НАДОЛЬСЬКА, Ірина ЧАРІКОВА
ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Максим ПРИЩЕПА
ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РСР В УМОВАХ ЗДІЙСНЕННЯ ПОЛІТИКИ ПЕРЕБУДОВИ (1985–1991 РР.)

Вадим ПРОКОПОВ
РОЗВИТОК АГРАРНОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ НА ПРИДНІПРОВ’Ї ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.: СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ

Ігор РАЙКІВСЬКИЙ, Олег ЄГРЕШІЙ, Богдан ПАСКА
УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ УРСР

Марія САНКОВИЧ
АГРАРНА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ – МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРЕСИ І РЕАЛЬНИЙ СТАН СПРАВ

Лілія СКОРИЧ, Петро ЛОЗИНСЬКИЙ
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ УДАРНИХ ГЕЛІКОПТЕРІВ ДЛЯ АРМІЙСЬКОЇ АВІАЦІЇ В КИТАЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Олександра ПАНФІЛОВА, Тетяна ПРОКОПОВИЧ
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЖИВОПИСУ ВОЛИНІ

Ірина ПОЛЬСЬКА
АВСТРІЙСЬКЕ Й НІМЕЦЬКЕ МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ДОБИ РОМАНТИЗМУ: НАЦІОНАЛЬНІ ТА ХРОНОТОПІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Максим САЙБЕКОВ, Олександр КАЛАШНИК
РОЛЬ ЗВУКОВОГО ОФОРМЛЕННЯ В КІНОМИСТЕЦТВІ: ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ

Ярослав САПЕГО
ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ БОЙКІВСЬКОГО НАРОДНОГО ТАНЦЮВАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Віталій СЛУЦЬКИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ТЕАТР У БОРОТЬБІ З РЕПРЕСИВНОЮ ПОЛІТИКОЮ ЦАРСЬКОГО УРЯДУ

Ірина СОЛЯРСЬКА-КОМАРЧУК
ВПЛИВ «СУВОРОГО СТИЛЮ» НА ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОЇ СТИЛІСТИКИ І.-В. ЗАДОРОЖНОГО

Ігор СТЕПАНЮК
ВИСВІТЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО» В ЗБІРНИКУ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ «ВОЛИНСЬКА ВЕСНА: ПЕРШІ ПАРОСТКИ НАУКИ»

Олексія СУК
СПЕЦИФІКА ІНТЕГРАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО ГОЛОСУ В ЕЛЕКТРОАКУСТИЧНІЙ КОМПОЗИЦІЇ

Альона ТЕРЕЩЕНКО, Ростислав ПІДПАЛИЙ
СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ФІЛЬМІВ ПРО ПРИРОДУ ТЕЛЕКАНАЛУ ВВС ЗА ТИПОЛОГІЄЮ БІЛЛА НІКОЛСА

Shulin CHEN, Tetiana KROTOVA
INNOVATIVE DESIGN OF CLOTHING AND FOOTWEAR USING EMBROIDERY PATTERNS OF THE CHINESE MIAO ETHNIC GROUP

Ольга ЧЕРНЯВСЬКА, Анатолій МІШИН
МАЙСТЕРНІСТЬ ВЕДУЧОГО ПРОГРАМ ТЕЛЕБАЧЕННЯ: ТЕХНІКА МОВЛЕННЯ І ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ У ПОЛТАВСЬКИХ МЕДІА

Анастасія ЧЕСНОКОВА
СОНАТА ДЛЯ ФОРТЕПІАНО МІ МІНОР ЛЕОПОЛЬДА ГОДОВСЬКОГО КРІЗЬ ПРИЗМУ ВИКОНАВСЬКОГО ДОСВІДУ

Євгеній ШИШЛЮК
ХУДОЖНІ ОБРАЗИ РОМІВ НА ПОШТОВИХ МАРКАХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX – ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ

Юлія ШМЕГЕЛЬСЬКА
ОСОБЛИВОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ СХІДНОГО СТИЛЮ В КОЛЕКЦІЯХ ЗНАМЕНИТИХ ДИЗАЙНЕРІВ ОДЯГУ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ

Peijie YUAN, Tetiana KROTOVA
CROSS CULTURAL BRAND DESIGN: ADAPTATION OF CORPORATE BRAND IDENTITY UNDER THE BELT AND ROAD INITIATIVE VALUES

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Нанушка Татьяна Соня ПОДКОВИРОФФ
КОМУНІКАТИВНІ ТАКТИКИ РЕЖИСЕРСЬКОГО ТЕАТРУ ХХ СТОЛІТТЯ

Ірина РАБЧУК
СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ НАПІВПРЕДИКАТИВНОЇ АПОЗИТИВНОЇ СИНТАКСЕМИ В НАУКОВО-НАВЧАЛЬНОМУ ПІДСТИЛІ НАУКОВОГО СТИЛЮ МОВЛЕННЯ

Оксана СИВИК
ФІЛОСОФСЬКА КОНЦЕПЦІЯ Г. ГАУПТМАНА В КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ

Юрій СИЛОВАНЮК
СТРАТИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ ЗА МІКРО- ТА МАКРОСФЕРАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗІ

Олена СОБОЛЄВА
ЗНАКОВО-СИМВОЛІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ

Наталя СТЕЦЕНКО, Тетяна ПОЙКАН
КУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ ВІДТВОРЕННЯ МІФОЛОГІЧНИХ РЕАЛІЙ РОМАНУ ДЖОНА АПДАЙКА «КЕНТАВР» В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Anna TARASIUK, Inna PYLYPENKO, Nataliia BEREHOVENKO
GENERATIVE APPROACH OF SENTENCE STRUCTURE ANALYSIS

Олена ТИХОНЕНКО, Інна ПІДГОРОДЕЦЬКА
СПЕЦИФІКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДІЛОВОЇ МОВИ МАЙБУТНІХ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Павло ХАЛАШИ
ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІ ТОПОНІМИ ЯК ЗАСІБ КОНКРЕТИЗАЦІЇ ХРОНОТОПУ В ІСТОРИЧНОМУ ФЕНТЕЗІ Н. ДОВГОПОЛ «ЗНАЙТИ КРАЇНУ АМАЗОНОК»

Наталя ХОДАКОВСЬКА
СИНЕРГЕТИКА СЛОВОТВІРНОЇ СИСТЕМИ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Тетяна ЧУХНО, Наталія ЛЕВЧИК, Наталія ГЛІНСЬКА
ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СУЧАСНІ ЗМІНИ В ГРАМАТИЦІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Оксана ШУМЕЙКО
ДІЯЧІ УКРАЇНСЬКОЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ В ОЦІНКАХ МИХАЙЛА ВОЗНЯКА: «РУСЬКА ТРІЙЦЯ»

Віктор ЯРУЧИК, Ірина КОНСТАНКЕВИЧ, Ольга ЯРУЧИК
ДРАМАТУРГІЯ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ: ВПЛИВ ІСТОРИЧНИХ ЗМІН НА ПРИКЛАДІ ХХ СТОЛІТТЯ

ПЕДАГОГIКА

Kateryna OSADCHA, Alona CHORNA
TRAINING OF SPECIALISTS IN THE FIELD OF DIGITAL DESIGN BY MEANS OF E-LEARNING

Анна ОСТАПЕНКО
ОЦІНЮВАННЯ ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В КОЛЕДЖАХ НА ОСНОВІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Nataliia PANKOVYK, Olga KHOROSH, Yuliia HERASYMCHUK
PROBLEM-BASED LEARNING: CASE STUDY METHOD IN ESP FOR LAW MAJORS

Андрій ПАСКА
ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЗАСОБАМИ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ В УНІВЕРСИТЕТАХ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

Валентина ПІДГУРСЬКА, Ірина ГОЛУБОВСЬКА
РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА УРОКАХ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

Вікторія РОМАНЮК
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДИК У ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Галина САВЧИН, Михайло СИДОР
АСОЦІАТИВНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ОСНОВА ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Ірина ТАТАРКО
РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ: ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ

Марина ТИХОНОВА, Тетяна СУХАНОВА
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ – ПОМІЧНИК ЧИ КОНКУРЕНТ ДЛЯ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА?

Olha TOKARIEVA
SOCIAL NETWORK AS A TOOL FOR MASTERING DIGITAL COMPETENCE WHILE TEACHING FOREIGN LANGUAGE

Захар ФАРИНЮК
ГУМАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ

Тетяна ХОМА, Валерій ТОВТ
ОСОБЛИВОСТІ УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ТРЕНЕРІВ-ВИКЛАДАЧІВ

Чжао ЦЗЮНЬКАЙ
ДОСЛІДЖЕННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВОКАЛУ В КОЛЕДЖАХ ТА УНІВЕРСИТЕТАХ

Olena CHERNIAVSKA
THE ROLE OF FOCUS ON FORM IN MODERN LANGUAGE TEACHING: STRATEGIES AND CONTROVERSIES

Лю ШУЧАН
ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОКАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ В КИТАЇ ТА УКРАЇНІ

Катерина ЮЗЕФОВИЧ, Світлана ВОЛГІНА
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСТОСУНКУ CHATGPT У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Віра ЯКОВЕНКО
ПРОФЕСІЙНА МОТИВАЦІЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА РОЗВИТКУ ВОКАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ СУЧАСНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

Микита ЯЦЮТА
ОСНОВНІ БАР’ЄРИ У НАВЧАННІ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ ТА СУЧАСНОЇ ВІЙНИ В УКРАЇНІ, ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ