Випуск № 63 том 2, 2023 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Вікторія КОВАЛЬЧУК
МИСТЕЦТВО НА СЛУЖБІ ГЕНДЕРНИХ ІНТЕРЕСІВ ТРЕТЬОГО РЕЙХУ

Олександр МАРЕЄВ
СОЦІАЛЬНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ (1861–1874): ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД

Валентина НАДОЛЬСЬКА, Світлана ГАВРИЛЮК
МУЗЕЇ І НЕМАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Лі ЧЖИ
СИНТЕЗ ТАНЦЮ ТА ПЛАСТИЧНИХ ВИДІВ МИСТЕЦТВ

Іван НЕБЕСНИК, Галина БУЧКІВСЬКА, Володимир ХАЛАЙЦАН
РОЗВИТОК ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ У ХХІ СТОЛІТТІ: ЕТАПИ РОЗВИТКУ

Інна ПЕТРОВА, Олеся ВАРКАЧ
ОБРАЗ ПЕСТИ (ЧУМИ) В КНИЖКОВІЙ ГРАФІЦІ ТЕОДОРА КІТТЕЛЬСЕНА

Олена ПІХТАР, Світлана КЛЮЄВА, Олег КЕДІС
РИСИ ХОРОВОЇ ТВОРЧОСТІ ІРИНИ АЛЕКСІЙЧУК

Алла ПОЛІЩУК
НЕОМІФОЛОГІЗМ У ЖИВОПИСІ КИЇВСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ 1990-Х: СТАН ВИВЧЕНОСТІ ПИТАННЯ

Аліна ПОПОВА
ІНТЕГРАЦІЯ ДЖАЗОВОГО ВОКАЛУ У ВИКОНАННІ ЕСТРАДНИХ АРТИСТІВ КИЄВА

Наталія РЕГЕША, Надія КОНОНСЬКА
ХОРОВИЙ КОНЦЕРТ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЖАНРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Олександра РУКОМОЙНІКОВА
КОРІННЯ МУЗИЧНОЇ НАРОДНОСТІ У КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ТВОРАХ М. А. СКОРУЛЬСЬКОГО

Віра СИНЄОК, Костянтин КАЛІЄВСЬКИЙ
АКСІОЛОГІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ІДЕАЛУ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ НАРОДНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ

Тетяна СУХОМЛІНОВА
НОВІТНЄ ВІДРОДЖЕННЯ В НАЦІОНАЛЬНОМУ МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ: ПЕРІОДИЗАЦІЯ ТА ОЗНАКИ

Євгенія ФІЛІМОНОВА‑ЗЛАТОГУРСЬКА
НАРОДНО-СЦЕНІЧНИЙ ТАНЕЦЬ У ХОРЕОГРАФІЧНИХ ВИСТАВАХ ВІННИЦЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ МИСТЕЦТВ ІМ. М. Д. ЛЕОНТОВИЧА

Олена ХАРЧУК, Світлана БОНЯР
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК СПОСІБ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ТА ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЯКОСТІ ПОСЛУГ САЛОНУ КРАСИ

Олена ШЕВЧЕНКО
ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ: ТРАНСФОРМАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ДЖАЗУ ТА РОК-МУЗИКИ

Олена ЯКИМОВА
АНТРОПОМОРФНІ ОБРАЗИ У СКУЛЬПТУРНОМУ ДЕКОРІ ГРОМАДСЬКИХ СПОРУД ЛЬВОВА ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ.: СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ

Олена ЯХНО
ВИТОКИ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РОК-МУЗИКИ

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Наталія ЛИСЕЦЬКА, Данило БОЖИК
ВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕМАТИКИ В НІМЕЦЬКОМОВНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ КІНОДИСКУРСІ

Валентина МИРОНЮК, Іванна САРКІСОВА
СПЕЦИФІКА ФУНКЦІЙНО-СЕМАНТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПИСЬМЕННИЦЬКОГО ЕПІСТОЛЯРІЮ

Катерина ПАВЕЛКІВ
ВПЛИВ АНГЛІЦИЗМІВ НА СУЧАСНУ УКРАЇНСЬКУ МОВУ: СФЕРИ ПРОНИКНЕННЯ

Алла ПАВЛОВА
ФАКТОРИ ЦІННІСНОЇ ІНТЕНЦІОНАЛЬНОСТІ ТА РЕСПОНСИВНОСТІ В АСПЕКТІ МОДЕЛЮВАННЯ ФОЛЬКЛОРНОГО ОБРАЗУ

Олександра ПАЛЬЧЕВСЬКА, Петро ГУБИЧ, Христина БОГУЦЬКА
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТІВ БIЖEНEЦЬ/REFUGEE/UCHODZIEC В AНГЛОМОВНОМУ, ПОЛЬСЬКОМОВНОМУ ТA УКРAЇНОМОВНОМУ ПУБЛIЦИСТИЧНOМУ ДИСКУРСI

Олександра ПАЛЬЧЕВСЬКА, Наталя ІВАНИШИН, Наталія КОВАЛЬЧУК
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ТВОРЕННЯ ЕКСПРЕСИВНОСТІ У ТЕКСТІ ОРИГІНАЛУ ТА ПЕРЕКЛАДІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ СТІВЕНА КІНГА «ЗОНА ПОКРИТТЯ» ТА ЙОГО ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ)

Богдан ПАРАМОНОВ
ПАМ’ЯТЬ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ У ТВОРІ «ФРАНЦУЗЬКИЙ РОМАН» ФРЕДЕРІКА БЕҐБЕДЕ

Оксана ПЕЛІВАН, Юлія ВІТ, Інна ЄВДОКИМОВА
ПРОСОДІЯ ВВІЧЛИВОСТІ/НЕВВІЧЛИВОСТІ В АНГЛІЙСЬКОМУ ФОРМАЛЬНОМУ КОНФЛІКТНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Olha SERDIUKOVA, Olga LAZAREVA, Inna CHERNIAVSKA
BASIC CONCEPTS OF COMPUTER LEXICOGRAPHY

Vira SLIPETSKA
“PHONETICS OF EMOTIONS”: MEANS OF VERBALIZATION OF EMOTIONS IN THE ENGLISH LANGUAGE

Ольга СТАДНІЧЕНКО
«А ВІЧНИЙ ЧАС НЕПОСПІХОМ ТЕЧЕ…»: ХУДОЖНІЙ СВІТ МИКОЛИ БІЛОКОПИТОВА

Оксана ТУР, Вікторія ШАБУНІНА
АСПЕКТУАЛЬНІ ВЕКТОРИ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Olga TSARYK, Nataliia RYBINA, Iryna HUMOVSKA
THE CORRECT USE OF ENGLISH LEGAL TERMS AS AN INTEGRAL COMPONENT OF SPEECH CULTURE IN THE BUSINESS ENVIRONMENT

Yulia YASENCHUK
FOREIGN IMPACT ON THE PHONOLOGY AND GRAMMAR OF THE ENGLISH LANGUAGE

ПЕДАГОГIКА

Ореста КАРПЕНКО, Любов ПРОКОПІВ
ОНЛАЙН НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Ірина КОЗУБОВСЬКА, Віталія ПАЛКУШ
ІДЕЇ ГУМАНІЗМУ В АЛЬТЕРНАТИВНІЙ ОСВІТІ США

Вікторія КОМІСАР, Катерина КОМІСАР
ПОТЕНЦІАЛ ЕСТРАДНОГО ВОКАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА У РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ СТУДЕНТІВ

Olena KUCHEROVA, Hanna RIABOKON
THE ROLE OF CONTEXTUALIZATION IN TEACHING DISCOURSE COMPETENCE: THE EXPERIENCE OF THE ENGLISH LANGUAGE UNIVERSITY COURSE AIMED AT ACQUIRING PROFICIENCY

Єлізавета ЛИСЕНКО, Віктор МЕЛЬНИК
НЕНАСИЛЬНИЦЬКЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК НОВА СТРАТЕГІЯ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ

Тетяна ЛИЧОВА
СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АГРОІНЖЕНЕРІВ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ

Наталія МОЗГАЛЬОВА
ХУДОЖНЬО-ВИКОНАВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ТА ХОРЕОГРАФІЇ: ЕМОЦІЙНО-СТИЛЬОВИЙ АСПЕКТ

Людмила НЕЇЖПАПА
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Анна НОВОСАДОВА
ЖАНРОВО-СТИЛЬОВИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Олена ПАНТЕЛЄЄВА
ЕКСПЛІЦИТНЕ ТА ІМПЛІЦИТНЕ НАВЧАННЯ ГРАМАТИКИ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

Оксана ПОВІДАЙЧИК, Ростислав КОЗУБОВСЬКИЙ, Максим КОЗУБОВСЬКИЙ
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ЛІТНІХ ДИТЯЧИХ ТАБОРАХ США

Musa Tapdig RZAYEV
ON THE METHODOLOGY OF TEACHING INEQUALITIES AND THEIR PROOF BY DIFFERENT METHODS

Ірина СМИРНОВА, Андрій КОНОНЕНКО
ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИКА» МАЙБУТНІМ ФАХІВЦЯМ З «УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМИ СИСТЕМАМИ І КОМПЛЕКСАМИ»

Катерина Суятинова
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ВІЙНИ

Ганна УСОВА, Сай ТАН
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ВДОСКОНАЛЕННІ СИСТЕМИ ВОКАЛЬНОЇ ОСВІТИ КИТАЙСЬКИХ СПІВАКІВ

Тетяна ФАСОЛЬКО, Людмила ВРОЧИНСЬКА, Альона ПЄХАРЄВА
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВИХОВАТЕЛЯ ЗДО ДО ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Галина ХИМАН
ВИКОРИСТАННЯ АРТТЕРАПЕВТИЧНИХ ЗАСОБІВ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

Катерина ЧЕКАНЮК
МОТИВАЦІЯ ЯК ПРОВІДНИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ

Olena SHCHERBYNA, Mariia RAFALSKA, Mariana POLODIUK
ADULTS’ MOTIVATION FOR LEARNING FOREIGN LANGUAGES: COMMUNICATIVE APPROACH

Любов ТЕРЛЕЦЬКА, Ольга ЯЦИНЯК
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНІХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ